Zombi Yıldız; Patladı, Yılmadı, Bir Daha Patladı

Carnegie Mellon Üniversite’sinden Nick Konidaris ve Benjamin Shappee’nin de dahil olduğu uluslararası bir astronomi ekibi, 50 yıl içerisinde birden fazla patlama yaşanan bir yıldız keşfetti. Nature dergisinde yayımlanan bu keşif, yıldızların ölümü hakkındaki mevcut bilgilerimizle tamamen çelişmekte. Konidaris’in yaptığı cihaz da, bu olgunun incelenmesiyle ilgili tam burada hayati bir rol oynamıştır. 2014 Eylül’ünde Caltech ‘’Palomar […]

Yıldızların Yaşamı – Doğmak, Büyümek ve Ölmek

Gökyüzüne baktığımız zaman birçok gökcismi görürüz. Bu gökcisimlerinden ilk akla gelen yıldızlardır. Yıldızlar, en temel tanımıyla kendi kütleçekim kuvvetleriyle bir arada duran parlak plazma küreleridir ve karbon, azot, oksijen gibi görece ağır elementlerin üretiminden ve dağıtımından sorumludurlar. Yıldızlar tarih boyunca uygarlıklar için önem taşımışlardır; uygarlıklar gerek dinlerinin bir parçası, gerek bilimsel nedenlerle, gerek yönlerini bulmak […]

Günün Gökbilim Görüntüsü – 01.12.2016 – Alevli Yıldız Nebulası

Bu kozmik görüntüde kaçak bir yıldız , Alevli Yıldız Nebulası’na ışık tutmakta. IC405 katalog ismiyle de bilinen Alevli Yıldız Nebulası , dalgalı yapıda bir yıldızlararası gaz ve toz bulutunu içinde barındırıyor ve Arabacı takımyıldızı tarafında yaklaşık 1500 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Fotoğraf karesinin sol üst kısmındaki parlak yıldız AE Aurigae, yüksek kütleli ve çok sıcak […]