Günün Gökbilim Görüntüsü – 08.10.2017 – Barnard 68 Karanlık Molekül Bulutu

Bütün yıldızlar nereye kayboldu? Astronomlarca gökyüzünde bir delik olarak düşünülen bu koyu bölge şimdilerde bir karanlık molekül bulutu olarak biliniyor. Burada, toz ve moleküler gazın yüksek yoğunluğu ile arka plandaki yıldızlardan yayılan görülebilir tüm ışığı pratikte bloke etmiş. Esrarengiz koyu çevre de molekül bulutunun iç bölgelerinin evrenin en soğuk ve izole yerlerinden bazıları olmasına yardım […]

Yıldızların Yaşamı – Doğmak, Büyümek ve Ölmek

Gökyüzüne baktığımız zaman birçok gökcismi görürüz. Bu gökcisimlerinden ilk akla gelen yıldızlardır. Yıldızlar, en temel tanımıyla kendi kütleçekim kuvvetleriyle bir arada duran parlak plazma küreleridir ve karbon, azot, oksijen gibi görece ağır elementlerin üretiminden ve dağıtımından sorumludurlar. Yıldızlar tarih boyunca uygarlıklar için önem taşımışlardır; uygarlıklar gerek dinlerinin bir parçası, gerek bilimsel nedenlerle, gerek yönlerini bulmak […]

Günün Gökbilim Görüntüsü – 02.12.2016 – Üçlü Yıldız Doğumu

Üçlü yıldız sistemi, yaklaşık 750 ışık yılı uzaklıkta, Perseus moleküler bulutunun içinde tozlu natal diskin içine gizlenmiş olarak biçimleniyor. Şili’de ki Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) tarafından milimetre dalga boylarında görüntülenmiş, bu yakınlaştırılmış görüntü,  2 ilkel yıldızın yaklaşık 61 AB (1AB = Dünya ile Güneş arasındaki uzaklık) ile ayrıldığını ve 3. olan merkez ilkel yıldız […]

Günün Gökbilim Görüntüsü – 28/10/2016 – Kral Takımyıldızı’ndaki Parlama

Kraliyet ailesinden olan Kral Takımyıldızı’nın içinde karanlıkta sürüklenirken, ürpertici şekiller bu mücevherlerle kaplı genişliğe musallat olmuş gibi görünüyor. Tabii ki bu şekiller, belirsiz bir biçimde yansıyan yıldız ışığında hafifçe görünen kozmik toz bulutları. Kendi mahallemiz olan Dünya’dan uzakta, Samanyolu’nu yüzeyinde yaklaşık 1200 ışık yılı uzaklıkta Kral Takımyıldızı parlaması’nın moleküler bulut kompleksinde pusuda bekliyorlar. 2 ışık […]