etkinlikafisi

18/06/2016 – Sputnik Planum ve Krun Makula

Bu harika görüntüde Plüton’un oyuklu ovaları ile inişli çıkışlı dağlık arazileri karşılaşıyor. Solda uzanan parlak bölgenin güneydoğu alanı gayriresmi olarak hala Sputnik Planum [Sputnik “Ovası”] olarak biliniyor. Sağ köşedeki koyu bölge, gayriresmi olarak Krun Macula [Krun “Lekesi”], buzlu ovaların üzerinde 2.5 kilometre yükseliyor. Bu sınır boyunca geniş çukurların birbirine bağlı kümeleri, gölgeli zeminler boyunca bazıları 40 kilometreden büyük olan derin vadiler oluşturuyor. Daha yansıtıcı ovalardan ise muhtemelen azot buzu sorumlu. Dağlık bölgedeki koyu kırmızı rengin, morötesi ışınlarının Plüton’un atmosferindeki metan ile başlattığı kimyasal reaksiyonun ürünü olan tholin adındaki kompleks bileşiklerden oluştuğu düşünülüyor. Geliştirilmiş renkli görüntü, Yeni Ufuklar’ın (New Horizons) bu uzak gezegenin yanından Temmuz 2015’teki geçişindeki en yüksek ve ikinci en yüksek çözünürlüklü görüntü verilerinden parçaları içeriyor.

etkinlikafisi
Sputnik Planum ve Krun Macula
Kaynak: NASA APOD