etkinlikafisi

09/03/2016 – Yandan Görünen Gökada: NGC 5866

Bu gökada neden bu kadar ince? Aslında birçok disk gökadası, resimdeki NGC 5866 kadar ince fakat bizim gözlemleyebileceğimiz noktalarda köşelerinden görünmemektedirler. Merceksi gökada olarak sınıflandırılan NGC 5866 çok sayıda karanlık veya kırmızı renkte toz şeritleri içerirken, gökadaya ağırlıklı olarak mavi tonlarında bir renk veren ise disk üzerinde bulunan çok sayıdaki parlak yıldızlar. Genç yıldızları barındıran mavi disk, aşırı ince olan gökada düzlemindeki tozu aşıp yayılmış olarak görülürken diskin merkezindeki tümseklik, yüksek ihtimalle orada varolan daha yaşlı ve daha kırmızı yıldızlar sebebiyle turuncuya çalan bir renkte görünmekte. Gökadanın kütlesi Samanyolu’nun kütlesine yakın olmasına rağmen, ışık NGC 5866’nın bir ucundan diğer ucuna 60.000 yıl sürede varır. Bu süre, ışığın bizim gökadamızı bir uçtan diğer uca kattetiği süreden %30 oranında daha azdır. Genel olarak disk şeklindeki gökadaların çoğunluğu çok incedir çünkü oluştukları gaz, gökadanın ağırlık merkezi etrafında dönerken kendisiyle çarpışır. NGC 5866, Ejderha Takımyıldızı’na doğru yaklaşık 50 milyon ışıkyılı boyunca uzanmaktadır.

etkinlikafisi
Yandan Görünen Gökada: NGC 5866
Telif Hakkı: NASA, ESA, Hubble Legacy Archive,Hunter Wilson
Kaynak: NASA APOD