etkinlikafisi

10/02/2016 – Irmaktaki Gökadalar

Büyük gökadalar küçük olanları “yiyerek” boyutlarını büyütürler. Bizim gökadamız bile bu galaktik yamyamlık yöntemini uygular. Samanyolu’na fazla yaklaşan ve gökadanın yerçekimi tarafından yakalanan küçük gökadalar Samanyolu tarafından soğurulur. Aslında bu durum evrende yaygın olarak görülür ve Irmak (Eridanus) Takımyıldızı’nın güney kıyılarında bulunan ve birbirleriyle etkileşimli bu gökada çiftiyle resmedilmiştir. 50 milyon ışıkyılının üzerinde bir uzaklıkta bulunan ve 100 bin ışıkyılı çaptaki büyük spiral NGC 1532 gökadasının cüce gökada NGC 1531 ile sonunda küçük olanın kaybedeceği yerçekimsel bir mücadelenin içine girdiğini görmekteyiz. NGC 1532/1531 gökada çiftinin daha önce üzerine pek çok incelemelerde bulunulmuş M51 (Girdap) gökadası ile benzerlik gösterdiği düşünülmektedir.

etkinlikafisi
Irmaktaki Gökadalar
Telif Hakkı: CEDIC Team – Processing: Markus Blauensteiner
Kaynak: NASA APOD