Dünya'ya en yakın yıldız sistemi kaç ışık yılı uzaktadır?

Dünya'ya en yakın yıldız sistemi Alfa Centauri'dir. Sistem üç yıldızdan meydana gelir. Sistemin en büyük yıldızı Güneş'e çok benzer. Sistemin ortanca yıldızı portakal renkli daha düşük kütleli olandır. Bu iki yıldız birbirlerinden 23 astronomik birim (1 astronomik birim Dünya – Güneş arasındaki uzaklığı ifade eder) uzaklıkta bulunup yörünge dönemleri 80 yıldır. Sistemin en küçük üyesi Proxima adındaki yıldız olup en büyük üyenin kütlesinin 1/10 e sahiptir. Sistem Güneş'ten 4.35 ışık yılı uzaklıkta bulunur. Detaylı bilgi için aşağıdaki web adresine bakılabilir. http://homepage.sunrise.ch/homepage/schatzer/Alpha-Centauri.html