yalnýz mýyýz

En Uzun Gecede Tartıştık: Yalnız mıyız?

21 Aralýk akþamý en uzun gecede uzun bir tartýþma gerçekleþti. "Yalnýz mýyýz?" etkinliði belgesel gösterimi ile baþladý, daha sonra çay odasýnda yapýlan hararetli sohbetle devam etti. Sohbette genel olarak astronomi topluluðu ve Bilim-Kurgu ve Fantezi topluluðu üyelerinin karþýlýklý konuþmalarý dikkat çekti ve bu baðlamda gerçekten ilginç bir sohbet oldu. Bilim-Kurgu ve Fantezi topluluðuna bizimle birlikte olduklarý için ve yaratýcý fikirleri için ayrýca teþekkür ederiz. Etkinlik resimleri için Foto Albüme bakabilirsiniz.

 

yalnýz mýyýz