Active Image

Evrenin Merkezine Yolculuk

Bu haftanýn semineri evrenin baþlangýcýný konu alýyor. Erdem Aytekinin verecegi seminer 30 kasým 2006 perþembe akþamý saat 17.59 da Cavid Erginsoy Seminer Salonunda.

Active Image