Sample Image

Güneş’te Yeni Leke

Uzun süredir sakinliğini koruyan Güneş eski hareketliliğine yavaş yavaş kavuşuyor. Dün oluşan yeni leke 1019'un manyetik kutupluluğu ve yüksek enlemlerde oluşu onun Güneş Devri 24'ün bir üyesi olduğunu gösteriyor. Yeni leke, Güneş Devri 24'ün şimdiye kadar ortaya çıkan en büyük lekelerinden bir tanesi.

Sample Image

Güneş lekelerini gözlemlemek için Güneş filitresi olan bir teleskopla bakmanız gerekiyor. Eğer Güneş filitreniz yoksa lekeyi dürbün ya da telekop yardımıyla görüntüyü kâğıda aktararak da gözleyebilirsiniz fakat bu şekilde gözlem göz merceğinizin plastik kısmının yanmasına sebep olabilir.