Günün Gökbilim Görüntüsü – 09.06.2017 – Bu Bir Kuyrukluyıldız Değil: M27

18. yüzyıl Fransa’sında gökyüzünde kuyrukluyıldızlar avlanırken gökbilimci Charles Messier, gözlemlediği kuyrukluyıldız olmayan cisimleri büyük bir emekle listeledi. Fotoğrafta gördüğünüz cisim, içinde “kuyrukluyıldızları barındırmayan” listede 27. sırada. Her ne kadar bu gördüğünüz gökcismi küçük bir teleskopla bakıldığında küçük bir gezegeni andırsa da aslında bir gezegen değil. Aslına bakarsanız 21. yüzyıl gökbilimcileri onu bir gezegenimsi bulutsu olarak tanımlıyor. Biraz daha ayrıntıya girersek Messier 27 (M27), çekirdeğinde nükleer yakıtı bitmiş Güneş benzeri bir yıldızın kalıntısıdır. Aynı zamanda gazdan oluşma harika bir salma bulutsusu örneğidir. Bu bulutsu, kalıntısı olduğu yıldızın patlamasıyla oluşmuştur. Çoktan ölmüş yıldızın yoğun ama görünemeyen morötesi ışığı tarafından uyarılmış atomları sayesinde görünür bir şekilde parıldıyor. 2,5 ışık yılını aşan genişlikteki bu güzel ve simetrik yıldızlararası gaz bulutu daha çok Halter Bulutsusu olarak biliniyor ve bizden yaklaşık 1200 ışık yılı uzaklıkta Tilkicik takımyıldızında bulunuyor. Bu görkemli renkli görüntü 8,2 metrelik Subaru Teleskobu tarafından kaydedilen geniş ve dar bantlardan alınan gözlemleri içermekte.

Telif Hakkı:
Veri: Subaru, NAOJ
Birleştirme ve işleme: Roberto Colombari

 Kaynak: NASA

Resmi tam boyutta görüntülemek için tıklayınız.