Iridium Uyduları

Iridium Uyduları, uydu telefonlarının ve çağrı cihazlarının birbirleriyle olan bilgi ve ses akışını sağlamak için Dünya’nın yörüngesine oturtulmuş uydulardır. Toplam sayıları 72 olmakla beraber ilk planlanan sayıları 77 olduğu için 77 atom numaralı elementin yani iridyumun ismi bu uydulara verilmiştir. Uydular alçak yörünge uyduları olmakla beraber deniz seviyesinden yükseklikleri 780 km kadardır ve yörüngelerinde saatte 27000 km hıza ulaşabilmektedirler. Haberleşme akışını sağlamak için kendi kendi yörüngesinde bulunan arkadaki ve öndeki uydular ile yan yörüngede aynı düzlemdeki 2 uydu ile sürekli irtibat halindedir. Periyotları yaklaşık 100 dakikadır.

Barındırdıkları yüksek yansıtma özelliğine sahip antenlerden dolayı parlamalara neden olurlar. Bu parlamalara iridium parlamaları denir. Bazen görülebilirlikleri o kadar yüksek olur ki gündüz bile görülmeleri mümkün olabilmektedir. Bazı zamanlar, parlaklıkları -8 kadire kadar ulaşabilmektedir.

2009 yılının 10 Şubat gününde iridyum uydularından Iridium 33, artık kullanılmayan bir başka uydu Kosmos-2251 ile çarpışmıştır. Çarpışmadan oluşan parçacıklar, diğer uydulara verebilecekleri olası hasarlara karşı Amerikan Strateji Komutanlığı tarafından her an takip edilmektedir.

-7. kadirden bir Iridium Uydusu

Fotoğraf: M. Raşid Tuğral

Heavens-Above sitesinden bulunduğunuz koordinatları girerek ya da bulunduğunuz şehri seçerek gelecekteki ya da geçmişteki parlamaların zamanını, koordinatlarını tespit etmek etmek mümkün. Site sadece Iridyum uydularının değil aynı zamanda Uluslararası Uzay İstasyonu (International Space Station) gibi yörüngede dolanan başka cihazların parlamaları hakkında da bilgi veriyor.