Dark Matter

SAMANYOLU GALAKSİSİ’NİN İÇ BÖLGESİNDE KARANLIK MADDE KEŞFİ

Evrendeki maddenin çoğu göremediğimiz fakat kütle çekimini hissettiğimiz karanlık maddedir. Karanlık maddenin keşfi 1970lerde, astronom Vera Rubin’in sarmal galaksilerin merkezden uzak, diş bölgelerinde yıldızların normal hızlarından daha hızlı hareket ettiklerini bulması ile oldu. Bu da, galaksiyi çevreleyen halede bir çeşit görülemeyen kütle olması gerektiğini gösterdi. Fakat fizikçiler, tüm bu karanlik maddenin galaksinin kenarlarında mı bulunduğu, yoksa iç kısımlarda da bulunup bulunamayacağı konusunda görüş ayrılığı yaşıyorlar. Bugun ise bir grup araştırmacı bu soruyu Samanyolu (resimde) için yanıtlama girişimindeler.

Dark Matter
Telif Hakkı: S. BRUNIER/ESO

Merkezden uzaklaştıkça aldıkları değerlere ulaşmak uzere, galaksimizin iç kısımlarındaki yıldızların hızlarına dair bulabildikleri tüm verileri topladılar ve Nature Physics’de internet üzerinden okura sundular. Galaksideki görülebilir madde miktarini tespit etmek için en iyi modelleri kullandılar ve yıldızların, ortamda yalnızca görülebilir maddenin varlığı dahilinde hareket etmeleri beklenen hızlarını hesapladılar. Ölçülen hız ile hesaplanan hızın farklı olduğu görüldü ve bu da karanlık maddenin galaksilerin iç kısımlarında da etkili olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar, çalışmalarının karanlık maddenin doğası ile ilgili araştırmaları sınırlandıracağını ve galaksi oluşumuna yönelik algının gelişmesine yardım edeceğini umuyorlar.

 

Çeviren: Arev Pelin Sümer

Kaynak: Science Magazine