Active Image

Mars’ta Su Bulundu

Doksan günlük görevinin üçüncü haftasında

Phoenix, yaklaşık iki haftadır tartışılan

fotoğraftaki maddenin  buz mu tuz mu

olduğu tartışmasını bir sonuca  bağladı(bknz.

Mars'ta Buz).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpaceWeather.com

 

 Active Image

 Phoenix'in farklı zamanlarda çektiği bu iki fotoğrafta da görüldüğü gibi beyaz maddenin bir kısmı buharlaşmış. Bu, maddenin tuz olamayacağının bir kanıtı.

NASA

 Bilimadamları en sonunda Phoenix'in çektiği fotoğrafta görünen  gizemli beyaz maddenin buz olup olmadığı konusundaki soruya bir açıklık getirdi.

Dört günlük güneş banyosunun ardından beyaz maddenin süblimleştiği ya da başka bir deyişle sıvı halden gaz hale geçtiği belirlendi. Bu suyun Mars'ta nasıl davrandığının bir göstergesi. Mars'taki atmosfer basıncı çok düşük(Dünya'dakinin %1i kadar). Atmosfer suyun sıvı halde bulunmasına nadiren izin veriyor. Geriye iki seçenek kalıyor: katı ve gaz.Bazı okuyucular soruyor bunun donmuş karbondioksit(kuru buz) değil de su olduğunu nerden anlıyoruz? Cevap:Phoenix'in indiği alan kuru buzun bulunmasına el vermesi için çok sıcak.Ortalama sıcaklık-70Fo, kuru buzun bulunması için gereken sıcaklık ise -109o den daha düşük.

Mars'ta su bulma Phoenix'in en önemli görevlerinden bir tanesiydi. Sıvı halde bulunmak H2O için sorun olsada belki de zaman zaman toprağın altında sıvılaşabilir ve bu da mikroorganizmalar için yaşam ortamı hazırlamış olabilir.