Mars'tan Biyolojik Olmayan Organik Karbon

Mars’tan Biyolojik Olmayan Organik Karbon

Viking’ten günümüze kadar Mars’a yapılmış tüm görevlerin odağında, Dünya’daki yaşamın temel taşları olan büyük karbon ve hidrojen zincirleri içeren molekülleri bulmak olmuştur. Mars kökenli meteoritlerde bu tip moleküller bulunmasına karşın, bilimadamları, bu organik karbonun nasıl oluştuğu, gerçekten karbonun Mars’tan gelip gelmediği konusunda bir fikir birliğine varabilmiş değil.

Mars'tan Biyolojik Olmayan Organik Karbon

Mars.

Telif Hakkı: NASA

Carnegie Enstitüsü’nden Andrew Steele’nin yazdığı makale bu karbonun, biyolojik olmamasına rağmen, Mars kökenli olduğu konusunda güçlü deliller sunuyor. Bu bulgular, araştırmacılara Mars’ta yer alan kimyasal tepkimeleri anlayabilmelerinde ve geçmiş ya da gelecek bir Mars yaşamı için delil bulabilmelerinde yardım edebilir.

Mars meteoritlerinde tespit edilen büyük karbon makromoleküllerinin kökeni hakkında, bilimadamlarının farklı farklı görüşleri var. Kökenleri  hakkındaki teoriler arasında meteoritlerin Dünya ya da farklı meteoritlerden etkilendiği; Mars’taki kimyasal reaksiyonlarından oluştuğu veya Mars’ta eskiden oluşan biyolojik etkinlikten arta kalan kalıntıları olduğu sayılabilir.

Steele’in takımı yaşları 4,2 milyar yıl olan 11 Mars meteoritini inceledi ve 10’unda büyük karbon bileşikleri buldu. Moleküller, kristalize olmuş minerallerin yapısında bulundu.

Bir dizi gelişmiş araştırma teknikleri kullanarak takım, karbon makromoleküllerinin en azından bir kısmının doğal olduğunu ve Dünya’dan herhangi bir şekilde etkilenmediğini gösterdi. Daha sonra takım, meteoritlerin Dünya’ya ulaşmadan önce hangi tür kimyasal tepkimelere maruz kaldığını anlamak için başka minerallerdeki karbon moleküllerine baktı. Karbon bileşikleri örten kristal yapılar, karbon moleküllerinin nasıl oluştuğu konusunda bilgi verdi. Bulgular gösteriyor ki karbon, Mars’ta volkanizma sırasında oluşmuştu ve ömrünün çoğunda da Mars, organik bileşikler oluşturmuştu.

“Bulgular gösterdi ki indirgenmiş karbon moleküllerinin Mars’ta depolanması gezegenin tarihi boyunca oldu ve bu durum, eskiden Dünya’da meydana gelen süreçle benzer olabilir.”diyor Steele ve ekliyor, “Bu biyolojik olmayan karbon içeren makromoleküllerinin anlaşılması, Mars’ta olası bir yaşama ilişkin kanıtın bulunabilmesi için gelecekte Mars’a gönderilmesi planlanan görevler için önemli olabilir.”

İlgili Bağlantılar:

Kaynak: ScienceDaily